Oct 17

Recentul proiect de lege privind modul de funcționare a SIF-urilor, supus dezbaterii publice de către Ministerul de Finanțe, generează un optimism temperat pe piața de capital. Pe de-o parte, această reglementare nu ar avea forța să propulseze România în liga piețelor emergente, pe de alta nu-i poate fi ignorată importanța pentru piața locală.

Din perspectivă locală, dacă trece de filtrele decizionale, care ar fi principalele efecte pozitive ale eliminării pragului de deținere? În primul rând, ar crea premisele consolidării acționariatului, ale implementării standardelor de guvernanță corporativă și eficientizării administrării portofoliilor SIF-urilor, prin generarea de profituri nu numai din dezinvestire, ci și printr-un management activ și diversificare pe sectoare inexistente în portofoliile actuale. Astfel, investițiile în companii din domenii precum IT, agricultură, farma, precum și construirea unui portofoliu de instrumente cu venit fix emise de IMM-uri pot reprezenta o alternativă viabilă pentru resursele financiare eliberate din diminuarea deținerilor în companiile financiare din portofoliul SIF-urilor și un motor de susținere a economiei românești.

Printr-o strategie de investiții transparentă definită pe termen lung, SIF-urile ar putea genera în continuare dividende atractive pentru acționari, impactul asupra prețului acțiunilor fiind unul pozitiv, diferențiat în funcție de atractivitatea portofoliului fiecărei SIF și de percepția pieței asupra modului în care aceste portofolii vor fi gestionate de acționarii care vor acumula pachetele de control.

În al doilea rând, ar fi posibile majorări/reduceri de capital social, un exemplu în acest sens fiind programele de achiziții și anulare de acțiuni proprii în cazul Fondul Proprietatea. Astfel, prețul acțiunilor ar putea fi susținut prin astfel de programe de achiziții periodice, diminuându-se discount-ul față de VUAN (valoarea unitară a activului net, calculată conform reglementarilor ASF).

De asemenea, prin această decizie de eliminare a pragului de deținere se armonizează practic  statutul SIF-urilor cu cel al AOPC-urilor (Alte Organisme de Plasament Colectiv), categorie în care au fost încadrate SIF-urile prin Legea nr. 297/2004, din care face parte, de asemenea, și Fondul Proprietatea.

Posibilitatea de a concentra pachete de acțiuni de către acționari semnificativi care validează sau nu modalitatea de administrare a SIF-urilor creează premisele instituirii unor criterii de performanță pentru remunerarea managementului și chiar pentru înlocuirea acestuia în anumite cazuri. Astfel, se pot impune criterii care vizează diminuarea discountului dintre prețul din piață al acțiunilor și valoarea unitară a activului, cu efecte pozitive pentru acționarii minoritari.

Dacă ne referim la riscuri, această măsură ar putea avea ca efect o preluare urmată de delistare în cazul unora dintre SIF-uri, cu impact negativ asupra acționarilor minoritari, asupra numărului de emitenți listați și a lichidității pieței. Având în vedere discount-ul dintre prețul din piață și valoarea unitară a activului net (care la rândul ei nu reflectă valoarea justă, având în vedere ponderea semnificativă a companiilor nelistate în portofoliul SIF-urilor), o eventuală delistare ar prejudicia investitorii
minoritari în situația în care nu ar exista o reevaluare a tuturor companiilor nelistate deținute.

În concluzie, adoptarea acestui proiect legislativ ar urma să elimine o barieră mult dezbatută în toată perioada de existență a acestor societăți, respectiv a unui prag de deținere, care, în condițiile unui acționariat dispersat (SIF-urile rezultând din transformarea Fondurilor Proprietății Private prin care aproximativ 9 milioane de români au devenit acționari la SIF-uri ), a făcut imposibilă întrunirea cvorumului în Adunările Generale Extraordinare și implicarea acționarilor în administrarea SIF-urilor.

În ultimii ani s-au facut pași mărunți în soluționarea acestui obstacol prin cele două ridicări succesive de praguri de deținere de la 0.1% la 1% (în 2005), iar ulterior la 5% (în 2011), ambele fiind percepute de acționari în mod pozitiv, cu impact major asupra prețului acțiunilor. Mai mult, la începutul anului 2014 Autoritatea de Supraveghere Financiară a eliminat interdicția SIF-urilor de a-și achiziționa reciproc acțiunile, ceea ce a condus la  dețineri încrucișate, în limita pragului de 5%.

Vi s-a părut interesant acest articol? Abonaţi-vă aici şi veţi primi gratuit pe email cele mai noi articole scrise pe blogul DespreInvestitii.ro.

Leave a Reply

preload preload preload