Mar 19

Evenimentele recente din Cipru legate de posibilitatea instituirii unei taxe de 6,7% pentru depozitele bancare mai mici de 100 000 euro şi 9,9% pentru depozitele bancare de peste 100 000 euro au determinat multe persoane să se gândească la rostul unui plafon de garantare a depozitelor.

Ce implică însă, garantarea depozitelor bancare şi în ce condiţii se acordă aceasta?

Garantarea depozitelor bancare în limita a 100 000 euro reprezintă o atribuţie a Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar şi a fost instituită în baza Ordonanţei nr. 39/1996. Plafonul de garantare a suferit modificări în timp, de la 1 000 lei, la începutul anului 1997, până la 20 000 euro în 2008, 50 000 euro în 2009 şi 100 000 euro, începând cu anul 2011.

Care sunt tipurile de instrumente financiare garantate?

Schema de garantare asigură garantarea oriărui sold creditor, inclusiv dobânda datorată, rezultat din fonduri aflate într-un cont sau din situaţii tranzitorii derivând din operaţiuni bancare curente şi pe care instituţia de credit trebuie să îl ramburseze. Astfel, sunt garantate umătoarele tipuri de deţineri la bănci: certificat de depozit nominativ, cont curent, cont de depozit, cont de economii, cont de card, cont comun.

Care sunt tipurile de instrumente financiare care nu sunt supuse garantării?

Există mai multe tipuri de depozite care nu sunt garantate, cele mai uzuale fiind depozitele întreprinderilor, persoanelor juridice, care nu intră în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii, depozitele aparţinând, după caz, administratorilor instituţiei de credit la care sunt depuse sumele, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, auditorilor, acţionarilor semnificativi, sau aparţinând familiilor (soţ-soţie, rude şi afini de gradul I) acestora.Sunt exceptate, de asemenea, de la schema de garantare şi depozitele companiilor ce fac parte din acelaşi grup ca şi instituţia de credit la care aufost depuse sumele.

Astfel, vor beneficia de schema de garantare doar persoanele fizice şi IMM-urile, cu condiţia ca aceştia să nu acţioneze în numele unor reprezentaţi ai instituţiei de credit, să nu facă parte din familia lor, şi nici din grupul căreia îi aparţine banca.

Când se aplică schema de garantare?

Există două situaţii prevăzute de lege, când se poate declanşa mecanismul de garantare:

  • Banca Naţională a României a constatat că instituţia de credit în cauză nu este capabilă, din motive legate direct de situaţia sa financiară, să plătească depozitul şi nu are perspective imediate de a putea să o facă;
  • a fost pronunţată o hotărâre judecătorească de deschidere a procedurii falimentului instituţiei de credit, înainte ca Banca Naţională a României să constate situaţia prevăzută la punctul anterior;

Cum se aplică schema de garantare?

Garanţia se acordă în limita a 100 000 euro, şi doar pentru valoarea rezultată din deducerea din valoarea depunerilor la instuţiei de credit a creamţelor pe care le are aceeaşi instituţie de credit asupra depunătorului. Cu alte cuvinte, dacă ai un depozit de 300 000 euro la Banca X, şi un credit la aceeaşi bancă, cu un sold de plată de 170 000 euro, valoarea rezultată ar fi 130 000 euro, însă, valoarea garanţiei returnate va fi de 100 000 euro (în echivalent în lei), pentru că acesta este plafonul de garantare.

În mod similar, dacă ai un depozit de 100 000 euro la Banca X şi un credit la Banca X cu un sold de 40 000 euro, valoarea compensaţiei va fi de 60 000 euro (echivalentul în lei al acestei sume).

Garanţiile se acordă doar în baza cererii exprese în acest sens din partea deponentului. Banca la care aveţi banii trebuie să vă pună la dispoziţie informaţii cu privire la demersurile pe care trebuie să le faceţi pentru a intra în posesia garanţiei, în eventualitatea nefericită în care banca nu ar mai putea să vă onoreze sumele deţinute.

Din nefericire, nu multe persoane ştiu ce au de fîăcut în acest caz. În trecutul financiar recent al României, au existat câteva falimente răsunătoare (Banca Internaţională a Religiilor, Bankcoop, Banca Turco-Română, Banca Columna, Banca Albina), însă din totalul deponenţilor la acestea, 797 818 persoane, doar 327 465 persoane au solicitat compensaţii, adică doar 41% dintre deponenţi.

La sfârşitul anului 2012 depozitele persoanelor fizice în lei şi valută totalizau echivalentul a 123,7 miliarde RON, din partea a 14,75 milioane persoane. Dintre aceştia, 14,73 milioane au depozite ce se înscriu în limita plafonului de garantare, iar aproape 16 500 persoane au depozite cu valori ce depăşesc limta plafonului de garantare.

Vi s-a părut interesant acest articol? Abonaţi-vă aici şi veţi primi gratuit pe email cele mai noi articole scrise pe blogul DespreInvestitii.ro.

Leave a Reply

preload preload preload