Sep 14

„Citiţi prospectul de emisiune înainte de a investi în acest fond.” Este o propoziţie pe care o regăsim adesea în materialele de informare sau de promovare a unui fond de investiţii. Şi, totuşi, cât de accesibil ne este să parcurgem şi să înţelegem prospectul de emisiune al unui fond?

În medie, un prospect de emisiune are cam 18 pagini, organizate pe capitole (despre datele de autorizare ale fondului,  despre societatea de administrare, despre depozitarul fondului, despre fondul  propriu-zis – obiectiv, politica şi strategie de investiţii, durata minimă recomandată a investiţiei, despre investitorii fondului – profilul lor , drepturile şi obligaţiile lor, despre unităţile de fond – perioade de subscriere, preţ, proceduri de investiţie şi răscumpărare,  despre regimul fiscal aplicabil, despre auditorul fondului, despre distribuitorii fondului, etc. ). Sigur, în aceste pagini sunt oferite toate informaţiile necesare investitorului pentru a putea lua o decizie informată cu privire la investiţia în fond.

Se pune însă întrebarea dacă aceste informaţii ar putea fi oferite investitorilor şi într-un format mai prietenos, mai uşor de parcurs. Posibilitatea a fost explorată şi de către Comisia Europeană, prin organismul ei, Comitetul Reglementatorilor Europeni de Valori Mobiliare (CESR). Concluzia a fost că toate fondurile deschise vor fi obligate ca începând cu 1 ianuarie 2013 să pună la dispoziţia investitorilor un Document privind Informaţiile Cheie destinate Investitorilor (DICI). Acesta ar înlocui prospectul simplificat, care există în prezent şi care are în medie cam 8-9 pagini.

Documentul privind Informaţiile Cheie destinate Investitorilor (DICI) ar avea doar două pagini A4, formularea urmând să fie mai accesibilă investitorilor, evitându-se folosirea excesivă a jargonului financiar. Iată ce fel de informaţii va conţine:

  • obiectivele şi politica de investiţii
  • profilul de risc şi randament
  • cheltuielile fondului – comision de administrare, depozitare, custodie, comisioane subscriere şi răscumpărare, etc.
  • performanţa anterioară – anual, începând cu 10 ani în urmă
  • informaţii practice – depozitar, distribuitori, unde se publică valorile unităţii de fond, etc.

Ce credeţi, ar fi suficient pentru investitori să consulte acest document pentru a fi suficient informaţi în legătură cu un fond de investiţii?

Vi s-a părut interesant acest articol? Abonaţi-vă aici şi veţi primi gratuit pe email cele mai noi articole scrise pe blogul DespreInvestitii.ro.

Leave a Reply

preload preload preload