Iun 19

Dacă în sistemul bancar există Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar, pe piaţa de capital există Fondul de Compensare a Investitorilor. Care sunt atribuţiile acestui oganism şi cui se adresează?

Fondul de Compensare a Investitorilor are ca scop compensarea investitorilor, în situaţia incapacităţii membrilor Fondului de a returna fondurile baneşti şi/sau instrumentele financiare datorate sau aparţinând investitorilor, care au fost deţinute în numele acestora, cu ocazia prestării de servicii de investiţii financiare sau de administrare a portofoliilor individuale de investiţii.

Valoarea compensată este în acest moment de 20 000 euro / investitor individual. Investitorii compensaţi, în cazul clienţilor societăţilor de administrare a investiţiilor, sunt deţinătorii de portofolii individuale administrate. Investitorii în fonduri de investiţii nu sunt incluşi între aceştia. Compensarea investitorilor se face în două situaţii:

  1. CNVM a constatat că, pentru moment, din punctul ei de vedere, un membru al Fondului, din motive ce sunt legate direct de situaţia financiară a acestuia, nu este în măsura să-şi îndeplinească obligaţiile rezultate din creanţele investitorilor şi nici nu există perspectiva de a-şi onora aceste obligaţii în cel mai scurt timp.
  2. autoritatea judiciară competentă, pentru motive legate direct sau indirect de situaţia financiară a unui membru al Fondului, a emis o hotărâre definitivă, având ca efect suspendarea posibilităţii investitorilor de a-şi exercita drepturile cu privire la valorificarea creanţelor asupra respectivei societăţi.

Membrii Fondului sunt toţi intermediarii autorizaţi să presteze servicii de investiţii financiare şi societăţile de administrare a investiţiilor care administrează portofolii individuale de investiţii. Fondul de Compensare a Investitorilor numără în acest moment 75 de membri, dintre care 48 de societăţi de servicii de investiţii financiare (SSIF-uri), 14 societăţi de administrare a investiţiilor, 12 instituţii de credit şi o societate exonerată de la plata contribuţiilor.

Contribuţia pe care o plăteşte fiecare membru este în acest moment de 1,77% din baza de calcul. Baza de calcul diferă,. în funcţie de specificul activităţii membrilor. Astfel, pentru societăţile de servicii de investiţii financiare, baza de calcul este reprezentată de veniturile obtinute din comisioanele aferente tranzacţiilor cu instrumente financiare şi din activităţile de custodie şi administrare de instrumente financiare. În cazul societăţilor de administrare a investiţiilor, baza de calcul este determinată de veniturile obţinute din administrarea portofoliilor individuale de investiţii.

Vi s-a părut interesant acest articol? Abonaţi-vă aici şi veţi primi gratuit pe email cele mai noi articole scrise pe blogul DespreInvestitii.ro.

 

Leave a Reply

preload preload preload