Mar 30

Cum vă imaginaţi că va fi viaţa dumneavoastră peste 30-40 de ani? Eurostat a dat publicităţii un raport statistic ce estimează care va fi populaţia Europei în următorii 50 de ani, cum va evolua structura pe vârste a populaţiei, şi cum va arăta piramida populaţiei peste câteva decenii. Aceste informaţii sunt importante pentru a putea determina gradul de dependenţă a persoanelor din această generaţie faţă de generaţia copiilor şi nepoţilor noştri, şi deci, pentru a putea să ne construim planuri financiare în consecinţă.

Raportul Eurostat începe de la vârsta mediană a populaţiei europene. Această vârstă mediană este un indcator ce împarte populaţia totală a unei ţări în două părţi egale, vârsta mediană fiind acea valoare de mijloc. În cazul României, acest indicator era la nivelul anului 2010 (la care face referire studiul Eurostat) de 38,3 ani, ceea ce înseamnă că la nivelul anului 2010, numărul persoanelor mai tinere de 38,3 ani era egal cu numărul persoanelor cu vârste ce depăşeau această valoare. Interesant de văzut este dinamica acestui indicator: În ultmii 25 ani, în România, valoarea vârstei mediane a crescut de la 31,6 ani la 38,3 ani, ceea ce confirmă procesul de îmbătrânire a populaţiei. Acest proces este foarte vizibil la nivelul Uniunii Europene, pentru care vârsta mediană era în 2010 de 40,9 ani, estimările fiind ca aceasta să crească treptat, ajungând ca în 2060, aceasta să fie de 47,6 ani,

România manifestă un risc de îmbătrânire a populaţiei mai mare decât media europeană. Astfel, dacă în 1990, persoanele cu vârsta de peste 65 de ani reprezentau aproximativ 10,9% din toată populaţia României, după 20 de ani, acest procent a ajuns la 15%, semnificativ mai mare decât cel înregistrat la nivelul întregii lumi (12,5%).

De altfel proiecţiile cu privire la evoluţia demografică a României nu sunt încurajatoare. Indicatorul care măsoară rata dependenţei persoanelor de peste 65 de ani de cele cu vârste cuprinse în intervalul 15-64 ani, estimat de Eurostat până în anul 2060, evoluează după cum se poate vedea în graficul de mai jos.

Aşa cum se poate observa, pentru România acest indicator creşte vertiginos începând din 2030, depăşind media europeană înainte de anul 2050 pentru ca în anul 2060, numărul persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani să reprezinte aproape 65% din numărul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 15 şi 64 de ani. Aceasta înseamnă că efortul financiar pe care va trebui să-l depună populaţia tânără la acel moment va fi foarte mare, pentru a putea susţine pensia unei categorii de populaţie din ce în ce mai numeroase.

Implicaţiile pentru generaţia noastră sunt destul de grave. Cei care vor iesi la pensie peste 30 de ani trebuie să ia în calcul dublarea numărului de persoane pensionate faţă de câte sunt acum. Deci, dacă acum, povara susţinerii cheltuielilor cu pensiile celor care sunt acum la pensie este destul de mare, la momentul când aceştia vor fi la pensie, efortul financiar al celor mai tineri angajaţi  pentru a-i susţine pe cei care vor ieşi la pensie în 30 de ani, va fi de două ori mai mare. Acest lucru implică un plan financiar mai atent, şi mai concentrat pe acumularea de economii solide pentru perioada pensiei.

Voi ce acţiuni aveţi în vedere pentru a fi pregătiţi financiar la vremea pensionării?

 

 

 

 

Leave a Reply

preload preload preload