Mar 09

Pentru astăzi, am rezervat o noutate: transformarea fondului Certinvest Monetar în Certinvest Tezaur, o măsură ce afectează doar denumirea fondului, politica investiţională rămânând aceeaşi.

Am decis să schimbăm numele fondului în Certinvest Tezaur, pentru a respecta prevederile Instrucţiunii CNVM nr. 1/2012. Politica investiţională a fondului s-a dovedit una profitabilă pentru investitori, aşa că ne dorim să o păstrăm. Fondul Certinvest Tezaur se va încadra de acum în categoria fondurilor de obligaţiuni, păstrându-şi însă lichiditatea pentru investitori: ei vor putea investi oricând fără comisioane, şi vor putea răscumpăra oricând fără comisioane din acest fond, plata fiind făcută în maximum 2 zile lucrătoare.  Am revenit la denumirea Tezaur, numele sub care a operat fondul în perioada 1999-2008, pentru că  beneficiază încă de sonoritate în rândul investitorilor Certinvest

Modificarea apare ca urmare a intrării în vigoare a instrucţiunii CNVM nr.1/2012 privind organismele de plasament colectiv monetare, care se aplică fondurilor de investiţii ce folosesc în denumirea lor sintagme de tipul „fond monetar”. Conform acestei instrucţiuni, pentru a putea folosi în denumirea lor sintagme de tipul „fond monetar”, fondurile de investiţii trebuie să aplice in politicile lor investiţionale condiţionări mai stricte cu privire la instrumentele financiare în care investeşte fondul.

Printre aceste condiţionări se numără:

  • Scadenţa titlurilor de valoare din portofoliu trebuie să fie mai mică de 397 de zile
  • Portofoliul investiţional al fondului are o scadenţă medie ponderată (WAM) de cel mult 60 de zile
  • Investeşte în instrumente ale pieţei monetare cărora li s-a acordat unul dintre cele mai înalte ratinguri de credit pe termen scurt disponibile, de către fiecae agenţie de rating  de credit recunoscută care a acordat un rating respectivului instrument, sau dacă, în absenţa unui rating oficial, societatea de administrare conchide că respectivul instrument are o calitate echivalentă.

Dată fiind dificultatea identificării pe piaţa românească a instrumentelor investiţionale care să răspundă noilor cerinţe, şi dorinţa de a păstra politica investiţională actuală a fondului, Certinvest a hotărât modificarea denumirii fondului Certinvest Monetar în Certinvest Tezaur, nume folosit şi în trecut de acest fond.

Vi s-a părut interesant acest articol? Abonaţi-vă aici şi veţi primi gratuit pe email cele mai noi articole scrise pe blogul DespreInvestitii.ro.

Leave a Reply

preload preload preload