Dec 19

Este evident că randament pe piaţa artei reprezintă diferenţa între preţul de vânzare al unei opere de artă şi preţul iniţial de achiziţie a acesteia.  Acest randament se poate calcula foarte uşor la vânzări individuale, însă per ansamblul pieţei astfel de calcule sunt greu de realizat individual, datorită inaccesibilităţii informaţiei cu privire la tranzacţii. Totuşi există indici naţionali şi globali care oferă astfel de estimări.

Indicele Mei Moses Fine Art a înregistrat o performanţă de +16,6% anul trecut, iar în acest an, la sfârşitul lunii noiembrie 2011 afişa un randament de +11,8%. Acestea sunt profituri substanţiale pentru cei care au ales arta ca investiţie.

Nici piaţa românească nu rămâne în umbră. Indexul pieţei româneşti de artă, o iniţiativă Artmark ce monitorizează şi procesează toate vânzările publice (prin licitaţie de artă) din România în ultimii 17 ani (1995 – 2011) şi care include peste 1000 de autori, indică o apreciere medie a valorii operelor de artă în 2010 (faţă de 2009) de +40%. Este o continuare a trendului foarte bun al pieţei artei în România, ce a arătat şi în 2009 o apreciere considerabilă, de +39% (faţă de 2008).

Un alt indicator al evoluţiei pieţei de artă este reprezentat de Indicele Art Consacrat, indice care se transpune într-un instrument al colecţionarilor de portofoliu şi al investitorilor în artă, contorizând evoluţia celor mai consacraţi 100 de artişti români. Acesta din urmă arată o apreciere a valorii operelor lor în 2011 de +16,5%, numai în luna decembrie 2011 crescând cu +10,1%., pe fondul rezultatelor excepţionale obţinute în cadrul licitaţiilor de iarnă.

Nu toate operele de artă şi nu toţi autorii ating astfel de rezultate. Acestea reprezintă o medie. Diferenţa în profit este dată de capacitatea de a alege ca investiţie exact acele lucrări cu potenţial de apreciere în valoare, iar pentru a realiza aceasta,  ajutorul unui specialist este esenţial.

 

 

Leave a Reply

preload preload preload