Oct 29

Află aici care sunt cele mai uzuale instrumente investiţionale, şi ce presupun ele, din perspectiva aşteptărilor legate de randamente şi riscului asumat. Află, pe parcursul următoarelor săptămâni, cum funcţionează:

– Instrumentele pieţei monetare
– Obligaţiunile
– Acţiunile
– Instrumentele derivate

Astăzi analizăm cum funcţionează obligaţiunile.

Există trei tipuri mari de obligaţiuni:

  • Obligaţiuni corporative
  • Obligaţiuni municipale
  • Obligaţiuni de stat

a

Obligaţiunile corporative

Obligaţiunile corporative sunt instrumente financiare emise de companii, în scopul atragerii de bani pentru nevoile interne de investiţii şi dezvoltare. Obligaţiunile sunt emise pentru o perioadă determinată de timp (fie termen scurt – câteva luni-un an, fie termen lung – câţiva ani), şi bonificate cu o dobândă, denumită cupon.

Obligaţiunile pot fi cumpărate atât de către persoane fizice cât şi de către persoane juridice.

Obligaţiunile corporative pot fi emise cu scadenţe anuale, sau cu o singură scadenţă finală. Emitentul obligaţiunii corporative specifică în prospectul de emisiune al obligaţiunilor datele scadente ale cuponului, precum şi calendarul de rambursare a principalului (suma investită = valoarea obligaţiunii * numărul de obligaţiuni cumpărat)  .

Valoarea nominală a unei obligaţiuni este de obicei 100 u.m., 1.000 u.m. sau 10.000 u.m. Preţul de cumpărare al unei obligaţiuni va depinde de rata cuponului, care este rata dobânzii anuale plătită de emitent investitorilor  la valoarea nominală, precum şi rata de randament până la maturitate la care este emisă, stabilită de obicei în funcţie de riscul de nerambursare al emitentului. Astfel, obligaţiunile pot fi emise  ” at par”, ” over par” sau ” under par”. Când o obligaţiune este vândută ”at par”  preţul de cumpărare va fi egal cu valoarea nominală a acesteia.

a

Obligaţiunile municipale

Obligaţiunile municipale au acelaşi mecanism de funcţionare ca şi obligaţiunile corporative, cu diferenţa că emitentul obligaţiunilor reprezintă o municipalitate (ex. Primaria Timişoara, Primăria Alba, etc).

Obligaţiunile municipale reprezintă instrumente purtătoare de dobândă, fiind emise de autorităţile locale (judeţe, oraşe, comune) pentru atragerea de resurse necesare finanţării anumitor obiective.

Acest tip de obligaţiuni se emit de municipalităţi pentru finanţarea unui proiect de investiţii nou cum ar fi o şcoală nouă, o casă de cultură nouă etc., finanţarea reparării şi întreţinerii unor active deţinute de emitent sau refinanţarea unei emisiuni de obligaţiuni aflate deja în circulaţie cu scopul reducerii costurilor cu dobânda.

a

Obligaţiunile de stat

Obligaţiunile de stat sunt emise de către Statul Român şi funcţionează pe acelaşi principiu ca şi celelalte tipuri de obligaţiuni.

În vederea refinanţării datoriei publice  şi finanţării deficitului begetului de stat , Ministerul Finanţelor Publice emite obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţa de obicei la 3 ani şi 5 ani. Valoarea nominală individuală a unei obligaţiuni de stat este de 10.000 lei. Dobânda (cuponul) se plăteşte anual la datele specificate în prospectul de emisiune.

Emisiunile noi de obligaţiuni de stat pot fi cumpărate de către dealerii primari (bănci autorizate pentru astfel de operaţiuni pe titluri de stat) care depun oferte atât în cont propriu cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi juridice.

Metoda de vânzare a obligaţiunilor de stat este licitaţia. Ofertele de cumpărare ale dealerilor se depun la BNR, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat,  în ziua licitaţiei,  până la ora 12.  Seriile de obligaţiuni de stat se pot tranzactiona şi pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti SA.

Pentru o descriere mai detaliată a diferitelor metode de analiza a unei obligaţiuni, folosiţi următorul link, graţie partenerului nostru FinMentor.

Vi s-a părut interesant acest articol? Abonaţi-vă aici şi veţi primi gratuit pe email cele mai noi articole scrise pe blogul DespreInvestitii.ro.

Leave a Reply

preload preload preload