Sep 10

Pentru că subiectul FNI continuă să facă vâlvă şi după 10 ani de la prăbuşirea structurii, ar fi utile câteva detalii privitoare la piaţa românească a fondurilor de investiţii de la sfârşitul anilor ’90.  Şi pentru a evidenţia diferenţele între perioada de atunci şi realitatea curentă, am hotărât să facem o analiză comparativă între aceste două perioade, cu accent pe aspectul industriei fondurilor de investiţii.

Iată câteva repere:

Aspect România anilor FNI România de azi
Banca depozitară Exista în lege obligativitatea existenţei unei bănci depozitare pentru fiecare fond mutual, însă condiţiile de autorizare a unei bănci în calitate de bancă depozitară erau extrem de permisive.

Băncile depozitare erau bănci locale.

În cazul FNI, acesta nu a avut bancă depozitară pentru o perioadă importantă, ulterior CEC devenind bancă depozitară

Activele fiecarui fond de investiţii trebuie să fie evaluate de o bancă depozitară.

Criteriile de autorizare a unei bănci depozitare sunt foarte stricte. Astăzi, bănci depozitare sunt bănci ce aparţin unor mari grupuri financiare internaţionale.

Responsabilitatea băncii depozitare este de a evalua activele fondurilor de investiţii şi a asigura corectitudinea valorii unităţii de fond.

Control intern Nu exista obligativitatea existenţei unui departamant de control intern. Acum, fiecare societate de administrare a investiţiilor trebuie să deţină un departament de control intern. Acesta se asigură că toate activităţile în care se angajează compania sunt în conformitatea cu legea pieţei de capital şi raportează orice abatere către CNVM.
Structura activelor fondului de investiţii Era anunţată trimestrial.

În cazul FNI, fondul afişa întotdeauna o pondere de 40% a activelor sub formă de cash, restul fiind investit în acţiuni necotate, ceea ce contravenea cadrului de reglementare a fondurilor de investiţii (Regulamentul 9/1996), care prevedea o limită de 10% în astfel de instrumente.

Este certificată zilnic de către banca depozitară şi este făcută publică.

Un fond trebuie să îşi respecte foarte strict limitele de investiţii prevăzute în legislaţia în vigoare întrucât şi banca depozitară raportează către CNVM săptămânal orice depăşire a limitelor investiţionale stabilite de lege.

Mecanism de garantare În cazul FNI, începând cu anul 1999, toţi banii depuşi în fond erau garantaţi de CEC Valori Mobiliare, ceea ce a condus la o creştere substanţială a subscrierilor în acest fond Fondurile de investiţii nu sunt garantate de vreo instituţie terţă. Există unele fonduri de investiţii (cele monetare şi de obligaţiuni) care, prin instrumentele în care investesc (instrumente cu venit fix) conferă stabilitate valorii unităţii de fond, aceasta neputând fluctua în sens negativ.
Obligaţii de raportare Raportari catre CNVM trimestriale, semestriale şi anuale . Nu exista buletin de informare emis de CNVM. Acum există raportări săptămânale către CNVM, lunare către BNR, AAF şi Fondul de Compensare  De asemenea, există rapoarte semestriale şi anuale către CNVM .

Mai mult, există obligativitatea publicării rapoartelor anuale şi semestriale ale fondurilor deschise de investiţii în Buletinul CNVM precum şi pe site-ul societăţii  de administrare .

Auditare Pe vremuri exista un cenzor.

De asemenea, exista Consiliul de Incredere format din persoane din rândul investitorilor

Fondurile deschise trebuie să aibă auditor financiar autorizat de către CNVM
Rolul mass-media Media românească era încă într-un stadiu incipient, cu abilităţi limitate de investigare şi analiză. Astăzi instituţiile de media (ziare, cotidiene online) ţin propriile evidenţe cu evoluţia fondurilor, fiind deci, extrem de vigilente şi atrăgând atenţia în cazul unor neconcordanţe între evidenţele proprii şi cele ale fondurilor.

Se mai poate întâmpla astăzi ceva asemănător FNI? Cel mai probabil, nu. Pârghiile de supraveghere, noile norme de reglementare şi mai ales vigilenţa mass-media determină ca astfel de episoade să aparţină trecutului.

V-a intrigat acest articol? Citiţi şi alte articole asemănătoare abonându-vă gratuit aici.

Leave a Reply

preload preload preload