Sep 03

Motto: „Nu-ţi pune toate ouăle în acelaşi coş”

Vorbeam in articolul precedent despre importanţa definirii unui plan financiar. Odată acesta creionat, următorul pas este cel de selectare a instrumentelor investiţionale. Iar cel mai important lucru pe care trebuie să-l avem în vedere este diversificarea.

Diversificarea investitţiilor este importantă deoarece astfel, portofoliul este mai puţin afectat de fluctuaţiile care pot apărea pe diferite pieţe, dat fiind că pierderile pe anumite instrumente sunt compensate de câştiguri pe altele. De asemenea, diversificarea este o bună alegere deoarece nu există o clasă de active care să performeze cel mai bine în orice condiţii economice.

Astfel, există trei instrumente de bază pentru diversificare:

  • instrumente ale pieţei monetare (depozite, certificate de trezorerie, fonduri monetare),
  • obligaţiuni (corporative, municipale, fonduri de obligaţiuni) şi
  • acţiuni.

Diferenţa între instrumentele pieţei monetare şi obligaţiuni este dată de faptul că obligaţiunile au maturităţi mai îndelungate şi în general o dobândă (cupon) mai mare. Acţiunile prezintă cel mai ridicat grad de risc, fiind foarte volatile, însă, pentru perioade lungi de timp, acestea în general au randamente mai mari decât celelalte două clase de active.

Diversificarea portofoliului trebuie să fie făcută în limitele gradului de risc pe care sunteţi dispuşi să vi-l asumaţi şi de orizontul de timp în care doriţi să vă îndepliniţi obiectivele definite în cadrul planului financiar. Investitorii cu mai multă experienţă optează pentru un mix între aceste instrumente, însă proporţiile alocate acestor 3 instrumente diferă foarte mult de la o persoană la alta.

Astfel, dacă sunteţi o persoană care nu doreşte sub nici o formă să se confrunte cu volatilităţi anuale ale performanţei portofoliului propriu, cea mai bună opţiune este aceea de a investi în primele 2 clase de active: instrumente ale pieţei monetare (fonduri monetare, depozite) – pentru a asigura stabilitatea şi lichiditatea portofoliului şi obligaţiuni (fonduri de obligaţiuni, obligaţiuni propriu-zise) – pentru a genera venituri / creşterea valorii portofoliului.

Diversificarea portofoliului poate fi un demers dificil dacă este întreprins individual, de aceea puteţi apela la o societate de administrare a investiţiilor pentru a discuta obiectivele dumneavoastră financiare şi a stabili instrumentele investiţionale care le pot îndeplini. Vă invităm să ne lăsaţi mai jos un comentariu sau să ne contactaţi pentru a vă putea sprijini în realizarea planurilor dumneavoastră.

V-a fost de folos acest articol? Abonaţi-vă gratuit aici şi veţi primi pe email şi alte articole asemănătoare.

Leave a Reply

preload preload preload